Organizatorem były Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. Zoo oraz Terenowe Towarzystwo Walki z Kalectwem w Goleniowie.

Czym jest prawdziwa miłość?

Czym jest bogactwo?

O tym się dowie widz.