Rozwijamy się dlatego do swojej nowej placówki ŚDS w Międzyzdrojach poszukujemy zespołu który wesprze nas swoim zaangażowaniem i doświadczeniem.

OFERUJEMY:

-umowę o pracę,

-zdobycie dalszego doświadczenia w terapii osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami,

OCZEKUJEMY:

Terapeuta zajęciowy – 1 etat- 3 stanowiska, wykształcenie wyższe na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług ŚDS lub ukończone studium terapii zajęciowej z egzaminem państwowym oraz co najmniej półroczny staż pracy na stanowisku, na którym miał bezpośredni kontakt z osobami zaburzonymi psychicznie.

Opiekun- 1etat- wykształcenie średnie lub dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej.

MILE WIDZIANE:

-komunikatywność, empatia,

-zdolności plastyczne oraz muzyczne

Aplikację zawierającą CV prosimy przesyłać pocztą lub dostarczyć osobiście w biurze pod adresem

ul. Mickiewicza 14,72-510 Wolin

Więcej informacji pod numerem telefonu: 91 32 61 121.

Do dokumentów prosimy dołączyć klauzulę zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

w celu wykorzystania w kolejnych naborach prowadzonych przez  PSONI KOŁO W WOLINIE z siedzibą przy ul. Mickiewicza 14,72-510 Wolin.

Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przez mnie w CV większego zakresu danych osobowych  danych niż określone w art. 221  Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzania tych danych w celach rekrutacji.

Klauzula informacyjna RODO:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PSONI KOŁO W WOLINIE ul. Mickiewicza 14,72-510 Wolin.

2.Kontakt z Administratorem – aod@psoniwolin.org.pl

3.Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

4.Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 Kodeksu pracy) oraz na podstawie Art. 6, ust 1, lit b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

5.Inne przekazane przez Państwo dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Państwo zgody.

6.Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę.

7.Udzielone przez Państwo zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.

8.Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.  W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 36 miesięcy.

9.Mają Państwo prawo do:

1)dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)do usunięcia danych osobowych;

5)do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody;

6)prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

10.Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.