Jak zostać uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wolinie?

Aby zostać uczestnikiem WTZ w Wolinie należy złożyć następujące dokumenty:

• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
• opinię psychologiczną bądź psychologiczno-pedagogiczną,
• świadectwo ukończenia szkoły (jeżeli takie jest),
• podanie o przyjęcie do WTZ, 
• kartę informacyjną dla pielęgniarki, 
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych

5

KONTAKT

 

ul. Mickiewicza 14

72-510 Wolin

Tel/fax 91 32 14 611

wtz@psoniwolin.org