17 maja 2021 OREW Ostromice w pełni wraca do edukacji stacjonarnej

Szanowni Rodzice!
Uprzejmie informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 od dnia 17 maja 2021 r. wychowankowie OREW w Ostromicach wracają do nauki stacjonarnej. Obecnie nauka stacjonarna była możliwa wyłącznie za zgodą rodziców (opiekunów prawnych).

Dyrektorka OREW Ostromice
Agnieszka Grudzińska

Skip to content