POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W WOLINIE

Budynek PSONI koło w Wolinie znajdujący się na ul. Mickiewicza 14  72-510 Wolin

Koło powstało w dniu 29.05.1995 roku (zebranie założycielskie). Swoją siedzibę ma w Wolinie przy ul. Mickiewicza 14 (za torami – jak mówią). Aktualnie zrzesza 42 członków płacących składki. Prowadzi cztery placówki dla osób niepełnosprawnych intelektualnie: dwie placówki edukacyjne realizujące obowiązek szkolny (Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy) w Ostromicach i w Przybiernowie, Warsztat Terapii Zajęciowej w Wolinie – placówkę prowadzącą rehabilitację zawodową oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Przybiernowie – placówkę realizującą zadania z zakresu rehabilitacji społecznej. Dokładne opisy działań wymienionych placówek można poznać na naszej stronie. Otaczamy naszych podopiecznych (prawie 90 osób) stałą, całodzienną opieką i rehabilitacją, zapewniając im dobre warunki w naszych budynkach (3 adresy). Posiadamy 3 autobusy, które dowożą uczestników na zajęcia do placówek, a także służą do wyjazdów turystycznych. Co roku organizujemy dodatkowo dla chętnych wyjazd na turnus rehabilitacyjny 14 – dniowy z dofinansowaniem PFRON. Prowadzimy działalność na terenie 7 gmin (Wolin, Międzyzdroje, Golczewo, Przybiernów, Stepnica, Goleniów, Maszewo) w 2 powiatach (kamieńskim i goleniowskim).

Skip to content