Zespół OREW

Kadra zatrudniona w Ośrodku to ludzie, którzy tworzą świat oparty na życzliwości oraz gotowości niesienia pomocy, wspieraniu i współpracy.
Siłę i radość czerpiemy z obecności naszych podopiecznych, którzy w sposób spontaniczny w codziennych sytuacjach wzmacniają i budują tożsamość naszych predyspozycji zawodowych i osobistych.

Do naszego zespołu należy:
 • Agnieszka Grudzińska- dyrektor OREW
 • Anna Drożdż- nauczyciel oligofrenopedagog
 • Marta Klinger- pomoc nauczyciela
 • Dagmara Halicka- nauczyciel oligofrenopedagog, terapeuta Biofeedback, terapeuta SI
 • Izabela Rubiecka- nauczyciel oligofrenopedagog
 • Paulina Sieczka- nauczyciel oligofrenopedagog
 • Alicja Ostrowska- pomoc nauczyciela
 • Agnieszka Frątczak- nauczyciel oligofrenopedagog
 • Beata Skukowska- pomoc nauczyciela, pielęgniarka
 • Anna Winnicka- nauczyciel oligofrenopedagog
 • Magdalena Tokarska- pomoc nauczyciela
 • Joanna Bartusiak- terapeuta zajęciowy
 • Julita Skazalska- nauczyciel, logopeda
 • Łukasz Halicki- fizjoterapeuta, terapeuta SI
 • Jakub Knecht- psycholog
 • zdjęcia pracowników
 • Dobromir Strzelczyk- nauczyciel muzyki
 • Ks. Henryk Dudzik- katecheta
 • Barbara Brylska- pracownik gospodarczy
 • Krystyna Kasprzykowska- pracownik gospodarczy
 • Zbigniew Alencynowicz- kierowca, konserwator
 • Anna Kowal–główna księgowa
 • Małgorzata Gabryś- księgowa
 • Adam Andrzejewski- pomoc gospodarcza
Skip to content