Zespół OREW

Kadra zatrudniona w Ośrodku to ludzie, którzy tworzą świat oparty na życzliwości oraz gotowości niesienia pomocy, wspieraniu i współpracy.
Siłę i radość czerpiemy z obecności naszych podopiecznych, którzy w sposób spontaniczny w codziennych sytuacjach wzmacniają i budują tożsamość naszych predyspozycji zawodowych i osobistych.

Do naszego zespołu należy:

Grudzińska Agnieszka – dyrektor OREW, logopeda

Bartczak Anna – nauczyciel, oligofrenopedagog

Boberski Marek – fizjoterapeuta, specjalista terapii NDT Bobath

Drożdż Anna – nauczyciel, oligofrenopedagog

ks. Dudzik Henryk – nauczyciel, oligofrenopedagog, katecheta

Frątczak Agnieszka  – nauczyciel, oligofrenopedagog

Halicka Dagmara – nauczyciel, oligofrenopedagog, terapeuta EEG, Biofeedback, terapeuta SI, specjalista WWR

Halicki  Łukasz – nauczyciel, rehabilitant, terapeuta SI

Kmieciak Ewelina – nauczyciel, oligofrenopedagog

Kopeć Julia – nauczyciel, psycholog

Przybysz Bernadetta Joanna – nauczyciel, oligofrenopedagog

Sieczka Paulina – nauczyciel, oligofrenopedagog

Tokarska Magdalena – nauczyciel, oligofrenopedagog, logopeda

Wojtkiewicz Magdalena – nauczyciel, oligofrenopedagog, terapeuta SI

Brylska Barbara – pomoc nauczyciela

Cieślik Małgorzata – pomoc nauczyciela

Klimczyk Adela – pomoc nauczyciela

Klinger Maria – pomoc nauczyciela

Michalczyk Sylwia – pomoc nauczyciela

Skukowaska Beata – pomoc nauczyciela, pielęgniarka

Sobczak Marlena – pomoc nauczyciela

Skip to content