Zespół OREW

Kadra zatrudniona w Ośrodku to ludzie, którzy tworzą świat oparty na życzliwości oraz gotowości niesienia pomocy, wspieraniu i współpracy.
Siłę i radość czerpiemy z obecności naszych podopiecznych, którzy w sposób spontaniczny w codziennych sytuacjach wzmacniają i budują tożsamość naszych predyspozycji zawodowych i osobistych.

Do naszego zespołu należy:

Agnieszka Grudzińska – dyrektor OREW
Anna Drożdż – nauczyciel, oligofrenopedagog
Marta Klinger – pomoc nauczyciela
Izabela Rubiecka – nauczyciel, oligofrenopedagog
Magdalena Wojtkiewicz – nauczyciel, terapeuta SI
Sylwia Michalczyk – pomoc nauczyciela
Anna Bartczak – nauczyciel, oligofrenopedagog
Barbara Brylska – pomoc nauczyciela
Paulina Sieczka – nauczyciel, oligofrenopedagog
Małgorzata Cieślik – pomoc nauczyciela
Agnieszka Frątczak – nauczyciel, oligofrenopedagog
Beata Skukowska – pomoc nauczyciela, pielęgniarka
Magdalena Tokarska – nauczyciel, oligofrenopedagog
Adela Klimczyk – pomoc nauczyciela
Bernadetta Joanna Przybysz – nauczyciel
Marlena Sobczak – pomoc nauczyciela
Dagmara Halicka – nauczyciel, oligofrenopedagog, terapeuta Biofeedback, terapeuta SI,
koordynator WWR
Julita Skazalska – nauczyciel, logopeda, praktyk terapii met. Tomatisa
Łukasz Halicki – fizjoterapeuta, terapeuta SI
Julia Kopeć – psycholog
Ewelina Kmieciak – nauczyciel wychowawca
Dobromir Strzelczyk – nauczyciel muzyki
Ks. Henryk Dudzik – katecheta
Alicja Ostrowska – pracownik administracyjny
Anna Szkut – główna księgowa

Skip to content