OREW Ostromice – Informacje o placówce

Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy w Ostromicach jest placówką prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolinie

Nasza placówka prowadzi:

Wychowanie przedszkolne oraz edukację szkolną dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi dysfunkcjami ( tj: zespół Downa, autyzm, porażenie mózgowe i inne) w wieku 3- 25 lat.

Wczesne wspomaganie rozwoju dla dzieci od 0 do podjęcia obowiązku szkolnego z różnorakimi dysfunkcjami.

orew ostromice - różne metody rehabilitacji z dziećmi

Nasz ośrodek znajduje się w małej wsi pod Wolinem. Sale i gabinety są kameralne. Struktura i rozkład pomieszczeń jest przyjazny dziecku, wspomagający rozwój jego samodzielności oraz zapewniający poczucie bezpieczeństwa

na zdjęciu sprzęt interaktywny wspierający rehabilitację dzieci

Przestrzeń wyposażona w doskonałej jakości nowoczesny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne (komputery i tablety dotykowe, tablice interaktywne, sprzęt do pracy bezdotykowej, różnorakie oprogramowanie dydaktyczne, stół multimedialny- innowacyjne multimedialne rozwiązanie z programem interaktywnym na regulowanym elektrycznie, mobilnym statywie kątowym oraz pomoce stolikowe).

na zdjęciu dziecko biorące udział w interaktywnej rehabilitacji

PROWADZIMY:

 • Edukację przedszkolną i szkolną na poziomie szkoły podstawowej i przysposobienia do pracy poprzez rozwój komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, naukę funkcjonowania społecznego i osobistego, rozwój kreatywności.
 • Terapię pedagogiczną i logopedyczną
 • Terapię EEG Biofeedback
 • Terapię Snoezelen w sali doświadczania świata
 • Terapię ręki
 • Rehabilitację w basenie
 • Muzykoterapię
 • Dogoterapię i hipoterapię
 • Rehabilitacja ruchowa w tym NDT Bobath
 • Terapie integracji sensorycznej
 • Koła zainteresowań: komputerowe i teatralno- taneczne


OFERUJEMY:

Na zdjęciu dziecko na rehabilitacji w basenie

Do OREW przyjmowani są wychowankowie na podstawie wniosku złożonego przez rodziców lub jednego z rodziców bądź opiekuna prawnego, do którego dołączono, w zależności od formy uczestnictwa:

 • Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 • Orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych;
 • Orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności;
 • Pisemna deklaracja przyjęcia dziecka do OREW rodzica/opiekuna prawnego dziecka;
 • W przypadku dziecka realizującego obowiązek szkolny i obowiązek nauki niezbędna jest też zgoda dyrektora szkoły macierzystej, w której rejonie dziecko mieszka.
Skip to content