OREW Ostromice – Informacje o placówce

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolinie

Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy w Ostromicach jest placówką prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolinie

Nasza placówka prowadzi:

Wychowanie przedszkolne oraz edukację szkolną dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi dysfunkcjami ( tj: zespół Downa, autyzm, porażenie mózgowe i inne) w wieku 3- 25 lat.

Wczesne wspomaganie rozwoju dla dzieci od 0 do podjęcia obowiązku szkolnego z różnorakimi dysfunkcjami.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolinie

Nasz ośrodek znajduje się w małej wsi pod Wolinem. Sale i gabinety są kameralne. Struktura i rozkład pomieszczeń jest przyjazny dziecku, wspomagający rozwój jego samodzielności oraz zapewniający poczucie bezpieczeństwa

Przestrzeń wyposażona w doskonałej jakości nowoczesny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne (komputery i tablety dotykowe, tablice interaktywne, sprzęt do pracy bezdotykowej, różnorakie oprogramowanie dydaktyczne, stół multimedialny- innowacyjne multimedialne rozwiązanie z programem interaktywnym na regulowanym elektrycznie, mobilnym statywie kątowym oraz pomoce stolikowe).

PROWADZIMY:

Edukację przedszkolną i szkolną na poziomie szkoły podstawowej i przysposobienia do pracy poprzez rozwój komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, naukę funkcjonowania społecznego i osobistego, rozwój kreatywności

Terapię pedagogiczną i logopedyczną

Terapię EEG Biofeedback

Terapię Snoezelen w sali doświadczania świata

Terapię ręki

Rehabilitację w basenie

Muzykoterapię

Dogoterapię i hipoterapię

Rehabilitacja ruchowa w tym NDT Bobath

Terapie integracji sensorycznej

Koła zainteresowań: komputerowe i teatralno- taneczne

OFERUJEMY:

Do OREW przyjmowani są wychowankowie na podstawie wniosku złożonego przez rodziców lub jednego z rodziców bądź opiekuna prawnego, do którego dołączono, w zależności od formy uczestnictwa:

Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych;

Orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego;

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności;

Pisemna deklaracja przyjęcia dziecka do OREW rodzica/opiekuna prawnego dziecka;

W przypadku dziecka realizującego obowiązek szkolny i obowiązek nauki niezbędna jest też zgoda dyrektora szkoły macierzystej, w której rejonie dziecko mieszka.

5

KONTAKT

 

OSTROMICE 17
72-510 WOLIN

Tel 91 32 62 424
Fax 91 32 63 383

orew.ostromice@psoniwolin.org
Dyrektor placówki: Agnieszka Grudzińska