Pracownie WTZ

W Warsztacie Terapii Zajęciowej w Wolinie działają cztery pracownie, w których osoby z dysfunkcjami nabywają umiejętności niezbędne do funkcjonowania w życiu codziennym:

  • PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO Grażyna Kusz – instruktor terapii
  • PRACOWNIA POLIGRAFICZNO-KOMPUTEROWA Małgorzata Orzechowska – instruktor terapii
  • PRACOWNIA OCHRONY ŚRODOWISKA Dalia Hetman-Kowalska – instruktor terapii
  • PRACOWNIA PLASTYCZNO-ZDOBNICZA Lucyna Wiatr – instruktor terapii
Skip to content