Pracownie WTZ

W Warsztacie Terapii Zajęciowej w Wolinie działają cztery pracownie, w których osoby z dysfunkcjami nabywają umiejętności niezbędne do funkcjonowania w życiu codziennym:

  • PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO Grażyna Kusz – instruktor terapii
  • PRACOWNIA POLIGRAFICZNO-KOMPUTEROWA Ilona Szałańska – instruktor terapii
  • PRACOWNIA OCHRONY ŚRODOWISKA Marta Kubisiak – instruktor terapii 
  • PRACOWNIA PLASTYCZNO-ZDOBNICZA Lucyna Wiatr – instruktor terapii
5

KONTAKT

 

ul. Mickiewicza 14

72-510 Wolin

Tel/fax 91 32 14 611

wtz@psoniwolin.org