Jak zostać uczestnikiem WTZ w Wolinie?

Aby zostać uczestnikiem WTZ w Wolinie należy złożyć następujące dokumenty:

• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
• opinię psychologiczną bądź psychologiczno-pedagogiczną,
• świadectwo ukończenia szkoły (jeżeli takie jest),
• podanie o przyjęcie do WTZ, 
• kartę informacyjną dla pielęgniarki, 
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych

DRUKI DO POBRANIA

Skip to content