PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Grażyna Kusz – instruktor terapii

 

  • Uczestnicy uczą się przygotowywania posiłków;
  • Zapoznają się z zasadami bhp- ze szczególnym uwzględnieniem prac w kuchni;
  • Uczą się ogólnej zaradności w gospodarstwie domowym: prasowanie, pranie itp.
  • Nabywają umiejętności estetycznego nakrywania stołów i właściwego zachowania się podczas posiłków;
  • Poznają zasady posługiwania się narzędziami kuchennymi i innym sprzętem gastronomicznym;
  • Przygotowują przetwory na zimę, a także zapoznają się z zasadami przechowywania żywności;
  • Uczestnicy zostają wdrażani do zdrowego stylu odżywiania.
5

KONTAKT

 

ul. Mickiewicza 14

72-510 Wolin

Tel/fax 91 32 14 611

wtz@psoniwolin.org