PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

  • Uczestnicy uczą się przygotowywania posiłków;
  • Zapoznają się z zasadami bhp- ze szczególnym uwzględnieniem prac w kuchni;
  • Uczą się ogólnej zaradności w gospodarstwie domowym: prasowanie, pranie itp.
  • Nabywają umiejętności estetycznego nakrywania stołów i właściwego zachowania się podczas posiłków;
  • Poznają zasady posługiwania się narzędziami kuchennymi i innym sprzętem gastronomicznym;
  • Przygotowują przetwory na zimę, a także zapoznają się z zasadami przechowywania żywności;
  • Uczestnicy zostają wdrażani do zdrowego stylu odżywiania.
Skip to content