Sprawozdania

2018 rok

Bilans Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolinie za rok 2018pobierz

Rachunek zysków i strat Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolinie za rok 2018pobierz

Informacja dodatkowa Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolinie za rok 2018pobierz

Opinia biegłego rewidenta za rok 2018pobierz

Sprawozdanie merytoryczne Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolinie za rok 2018pobierz


2019 rok

Bilans Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolinie za rok 2019pobierz

Rachunek zysków i strat Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolinie za rok 2019pobierz

Informacja dodatkowa Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolinie za rok 2019pobierz

Opinia biegłego rewidenta za rok 2019pobierz

Sprawozdanie merytoryczne Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolinie za rok 2019pobierz


2020 rok

Bilans Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolinie za rok 2020pobierz

Rachunek zysków i strat Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolinie za rok 2020: pobierz

Informacja dodatkowa Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolinie za rok 2020pobierz

Opinia biegłego rewidenta za rok 2020pobierz

Sprawozdanie merytoryczne Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolinie za rok 2020pobierz


2021 rok

Bilans Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolinie za rok 2021: pobierz

Rachunek zysków i strat Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolinie za rok 2021: pobierz

Informacja dodatkowa Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolinie za rok 2021pobierz

Sprawozdanie biegłego rewidenta za rok 2021pobierz

Informacja o darowiznach w 2021pobierz

Informacja o złożonych podpisach w 2021pobierz

Roczne sprawozdanie merytoryczne NIW za rok 2021pobierz


2022 rok

Bilans Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolinie za rok 2022: pobierz

Rachunek zysków i strat Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolinie za rok 2022: pobierz

Informacja dodatkowa Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolinie za rok 2022: pobierz

Sprawozdanie biegłego rewidenta za rok 2022: pobierz

Informacja o darowiznach w 2022: pobierz

Informacja dodatkowa PSONI w 2022pobierz

Roczne sprawozdanie merytoryczne za rok 2022pobierz

Skip to content