Ośrodek Rehabilitacyjno– Edukacyjno – Wychowawczy w Ostromicach

Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy w Ostromicach jest placówką prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolinie. Jednostką Samorządu Terytorialnego jest Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Placówka działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności oświatowej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim zgodnie z zapisami Statutu OREW w Ostromicach i wytycznymi prawa oświatowego.

KRÓTKA HISTORIA:

W styczniu 2001 roku rozpoczął działalność Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy (OREW) w budynku o powierzchni użytkowej 250 mprzy Mickiewicza 14 w Wolinie. Początkowo obowiązek szkolny realizowało 26 wychowanków z terenu powiatu kamieńskiego i goleniowskiego (gminy Przybiernów i Stepnica). Zatrudniona kadra pedagogiczna liczyła 5 osób, w tym rehabilitant i dochodzący logopeda.

Było ciasno, biednie i ciężko. Zabezpieczone środki finansowe ledwie starczały na bieżące utrzymanie. Z zapałem, własnymi rękoma rodzice i pracownicy remontowali salę po sali, dzielili każdą przestrzeń, tworząc kolejne niezbędne pomieszczenia. Nieustannie podejmowano działania aby choć trochę zbliżyć się do wymogów stawianych tego typu placówkom.

Sytuacja finansowa z roku na rok polepszała się, dotacja pozwalała na zatrudnianie specjalistów, doposażanie placówki i uzupełnianie bazy dydaktycznej. Niestety nie było środków na inwestycje a budynek jakby się kurczył.

Skip to content