Cele Klubu Senior+

CELE I ZAŁOŻENIA KLUBU SENIOR+

Celem Klubu „Senior+” jest:
1. Aktywowanie środowiska seniorów do wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego.
2. Rozpoznawanie potrzeb, rozwijanie zainteresowań, talentów i pasji uczestników.
3. Tworzenie ruchu samopomocy spośród uczestników Klubu.
4. Organizowanie zajęć w ramach terapii zajęciowej, zajęć rękodzielniczych, muzykoterapii, ćwiczeń pamięci oraz aktywności fizycznej dostosowanych do możliwości uczestników.
5. Zaspokajanie potrzeb towarzyskich i kulturalnych poprzez organizowanie uroczystości, spotkań i pogadanek oraz umożliwianie uczestnictwa w imprezach kulturalnych oraz wycieczkach.

Skip to content