Darczyńcy

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolinie

Na podstawie Art. 18 ust. 1e pkt 2 Ustawy  z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 roku poz. 865, z późn. Zm.) informuje, że jako organizacja pożytku publicznego otrzymaliśmy w 2019 roku darowizny w kwocie: 20 955,26 zł (dwadzieścia tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 26/100).

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie środki z darowizn są przeznaczane na:

 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

 

Wszystkim darczyńcom składamy serdeczne podziękowania za wsparcie okazane naszej organizacji w 2019 roku.

Wolin, dnia 17 marca 2019 roku.

Darczyńcy , którym serdecznie dziękujemy za wsparcie na naszą statutową działalność :

 • „Terkłos” sklep wielobranżowy – Państwo Barbara i Ireneusz Peruccy,
 • Pan Skierski Mieczysław – mieszkaniec Przybiernowa,
 • Pan Witold Rudnicki – mieszkaniec Wolina,
 • Państwo Dorota i Grzegorz Czarlińscy MAX – PACK Międzyzdroje
 • Pan Stanisław Sapała i Wiesław Konieczny Hotel Marina Międzyzdroje
 • Państwo Jania i Artur Tomków Delta – Moda Międzyzdroje
 • Pan Przemysław Gniadek Chłodnictwo – Klimatyzacja Moracz
 • Mieczysława i Witold Nalewaj – Właściciele “Gospody” w Przybiernowie
 • Wiktoria i Bogdan Hałka – Piekarnia w Przybiernowie
 • Małgorzata Wierzbicka – Kwiaciarnia “Tulipan” Międzyzdroje
 • Pani Janina Pchełska – Międzyzdroje sklep “POBANKU”
 • Pan Marek Sikora – Zakład Fotograficzny Kamień Pomorski
 • Stowarzyszenie Miłosników Samochodów Terenowych 4X4 Wyspa Wolin
 • Pani Katarzyna Gwóźdź – Sklep Wielobranżowy Międzyzdroje
 • Pani Danuta i Magda Konarskie – Międzyzdroje
 • Pani Marzena Lebiedzińska – Międzyzdroje