Darczyńcy


2022 rok

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolinie

Na podstawie Art. 18 ust. 1e pkt 2 Ustawy  z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 roku poz. 1800, z późn. zm.)

informuje, że jako organizacja pożytku publicznego otrzymaliśmy w 2022 roku darowizny w kwocie: 52 318,90 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemnaście złotych 90/100).

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie środki z darowizn są przeznaczane na:

 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Wszystkim darczyńcom składamy serdeczne podziękowania za wsparcie okazane naszej organizacji w 2021 roku.

 • Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Terenowych 4 x 4 Wyspa Wolin,
 • Nadleśnictwo Rokita,
 • ROB-TRANS Robert Kulas
 • Gospodarstwo Rolne Balazs Jolanta Balazs Artur
 • Pan Wiśniewski Krzysztof
 • Biuro Rachunkowe Barbara Woszczyk
 • Pan Męciński Wiesław
 • Wpływy pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,

Wolin, dnia 31 marca 2023 roku.


2021 rok

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolinie

Na podstawie Art. 18 ust. 1e pkt 2 Ustawy  z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 roku poz. 1800, z późn. Zm.)

informuje, że jako organizacja pożytku publicznego otrzymaliśmy w 2021 roku darowizny w kwocie: 46 602,59 zł (czterdzieści sześć tysięcy sześćset dwa złote 59/100).

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie środki z darowizn są przeznaczane na:

 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Wszystkim darczyńcom składamy serdeczne podziękowania za wsparcie okazane naszej organizacji w 2021 roku.

 • Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Terenowych 4 x 4 Wyspa Wolin,
 • Nadleśnictwo Rokita,
 • Pan Tadeusz Janeczek,
 • Pan Jan Pesta,
 • Bank Spółdzielczy w Wolinie,
 • Urząd Miasta i Gminy w Wolinie,
 • Markslojd Sp. Z o.o. ul. z siedzibą w Dąbrowie,
 • Wpływy pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,

Wolin, dnia 31 marca 2022 roku.


2020 rok

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Wolinie

Na podstawie Art. 18 ust. 1e pkt 2 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 roku poz. 1406, z późn. Zm.)

informuje, że jako organizacja pożytku publicznego otrzymaliśmy w 2020 roku darowizny w kwocie: 61 383,90 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote 90/100).

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie środki z darowizn są przeznaczane na:

 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Wszystkim darczyńcom składamy serdeczne podziękowania za wsparcie okazane naszej organizacji w 2020 roku.

 • Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Terenowych 4 x 4 Wyspa Wolin,
 • Państwo Joanna i Mikołaj Mackiewiczowie Wolin,
 • Ribelle Izabela Cieślik Wolin,
 • Sp. z o.o. LENKO Ostromice,
 • Nadleśnictwo Rokita,
 • Pani Jolanta Balazs Gospodarstwo Rolne Łuskowo,
 • Wpływy pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • Wpłaty darowizn pochodzące z portalu „zrzutka.pl”

Wolin, dnia 12 kwietnia 2021 roku.


2019 rok

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolinie

Na podstawie Art. 18 ust. 1e pkt 2 Ustawy  z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 roku poz. 865, z późn. Zm.) informuje, że jako organizacja pożytku publicznego otrzymaliśmy w 2019 roku darowizny w kwocie: 20 955,26 zł (dwadzieścia tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 26/100).

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie środki z darowizn są przeznaczane na:

 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Wszystkim darczyńcom składamy serdeczne podziękowania za wsparcie okazane naszej organizacji w 2019 roku.

Wolin, dnia 17 marca 2019 roku.

Darczyńcy, którym serdecznie dziękujemy za wsparcie na naszą statutową działalność :

 • „Terkłos” sklep wielobranżowy – Państwo Barbara i Ireneusz Peruccy,
 • Pan Skierski Mieczysław – mieszkaniec Przybiernowa,
 • Pan Witold Rudnicki – mieszkaniec Wolina,
 • Państwo Dorota i Grzegorz Czarlińscy MAX – PACK Międzyzdroje
 • Pan Stanisław Sapała i Wiesław Konieczny Hotel Marina Międzyzdroje
 • Państwo Jania i Artur Tomków Delta – Moda Międzyzdroje
 • Pan Przemysław Gniadek Chłodnictwo – Klimatyzacja Moracz
 • Mieczysława i Witold Nalewaj – Właściciele “Gospody” w Przybiernowie
 • Wiktoria i Bogdan Hałka – Piekarnia w Przybiernowie
 • Małgorzata Wierzbicka – Kwiaciarnia “Tulipan” Międzyzdroje
 • Pani Janina Pchełska – Międzyzdroje sklep “POBANKU”
 • Pan Marek Sikora – Zakład Fotograficzny Kamień Pomorski
 • Stowarzyszenie Miłośników Samochodów Terenowych 4X4 Wyspa Wolin
 • Pani Katarzyna Gwóźdź – Sklep Wielobranżowy Międzyzdroje
 • Pani Danuta i Magda Konarskie – Międzyzdroje
 • Pani Marzena Lebiedzińska – Międzyzdroje
Skip to content