Terapia w ŚDS

Terapia zajęciowa to: celowe działania rehabilitacyjne, polisensoryczne o charakterze zajęć ciągłych (np. plastycznych, komputerowych, ruchowych, kulinarnych itp.) stanowiących proces terapeutyczny prowadzący do usprawniania i kompensacji zaburzonych funkcji spowodowanych niepełnosprawnością. Zadania wspierająco – aktywizujące w ŚDS realizowane są w ramach zajęć w pracowniach: kulinarnej, plastycznej i komputerowej. Każda z pracowni wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia pełnowartościowych zajęć.

5

KONTAKT

 

ul. KOŚCIUSZKI 16

72-110 PRZYBIERNÓW

Tel/fax 91 461 59 22

sds.przybiernow@psoniwolin.org
Kierownik placówki: Marek Deja