Terapia w ŚDS

Terapia zajęciowa to: celowe działania rehabilitacyjne, polisensoryczne o charakterze zajęć ciągłych (np. plastycznych, komputerowych, ruchowych, kulinarnych itp.) stanowiących proces terapeutyczny prowadzący do usprawniania i kompensacji zaburzonych funkcji spowodowanych niepełnosprawnością. Zadania wspierająco – aktywizujące w ŚDS realizowane są w ramach zajęć w pracowniach: kulinarnej, plastycznej i komputerowej. Każda z pracowni wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia pełnowartościowych zajęć.

Skip to content