Zasady rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI
1. Uczestnicy kierowani są do Klubu Senior + przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach na podstawie decyzji administracyjnej.
2. Na podstawie złożonego kompletu dokumentów oraz ustaleń z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu, bądź odmowie przyznania miejsca w Klubie Senior +.
4. Osoby z zaburzeniami psychicznymi lub osobowościowymi, nie kwalifikują się do przyjęcia do Klubu.

Skip to content