Zakres usług Klubu

ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH W KLUBIE SENIOR +
Różnorodne formy indywidualne i grupowe zajęć terapii zajęciowej o wielokierunkowym działaniu dla osób w wieku powyżej 60+ poprzez:
1) zajęcia edukacyjne (biblioterapia, wykłady, pogadanki);
2) terapia zajęciowa (socjoterapia, arteterapia, ergoterapia);
3) zajęcia usprawniające ruchowo, aktywność ruchowej;
4) zajęcia rekreacyjne (organizowanie wyjazdów krajoznawczych, wycieczki piesze po okolicy, spacery);
5) imprezy kulturalne (wyjścia do kina, organizacja koncertów, wspólne korzystanie z dostępnych mediów);
6) udzielanie wsparcia zachowania więzi rodzinnych – współpraca z rodziną;
6) współpraca z placówkami medycznymi oraz instytucjami mającymi wpływ na poprawę jakości życia seniorów;
7) prowadzenie w sposób systemowy refleksji nt. kondycji i sytuacji osób starszych w środowisku lokalnym;
8) animacja środowiska lokalnego na rzecz osób starszych;
9) wspólnie spożywany ciepły posiłek.

Skip to content