Zarząd koła PSONI

Dnia 6 czerwca 2019 roku w siedzibie Koła PSONI W Wolinie  odbyło się  Walne Zebranie  Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Koła.  Ustępującemu  Zarządowi Koła  kadencji  2015 – 2019  udzielono absolutorium i wybrano nowe władze (Zarząd Koła i Komisję Rewizyjną).

Skład  Zarządu  Koła na kadencję 2019 – 2023:

Adam Jasiewicz   –   przewodniczący

Bożena Daniluk  –  wiceprzewodnicząca

Zdzisława Pesta   –   sekretarz

Magdalena Gniadek – skarbnik

Maria  Andrzejewska  –  członek

Skład Komisji Rewizyjnej Koła na kadencję 2019-2023:

Elżbieta  Delega – przewodnicząca

Urszula Bejger – sekretarz

Sylwia  Opasińska  – członek

Skip to content