Zarząd koła PSONI

Aktualny skład Zarządu Koła PSONI w Wolinie:

Magdalena Gniadek – przewodnicząca (m.gniadek@psoniwolin.org)

Bożena Daniluk – wiceprzewodnicząca (b.daniluk@psoniwolin.org)

Edyta Kościołowska – skarbnik

Zdzisława Pesta – sekretarz

Zofia Podraza – członek 

Komisja Rewizyjna Koła:

Anna Podhorodecka-Nurkowska – przewodnicząca

Sylwia  Opasińska – członek

Dnia 7 kwietnia 2021 roku zgodnie z Art. 28 §3 Statutu PSONI Koło w Wolinie, zgodnie z Uchwałą nr 6/2021 Zarząd Koła ukonstytuował się ponownie.

Zarząd Koła (zk.wolin@psoni.org.pl):

Magdalena Gniadek – przewodnicząca (m.gniadek@psoniwolin.org)

Bożena Daniluk – wiceprzewodnicząca (b.daniluk@psoniwolin.org)

Maria  Andrzejewska  –  skarbnik

Zdzisława Pesta   –   sekretarz

Komisja Rewizyjna Koła:

Elżbieta  Delega – przewodnicząca

Anna Podhorodecka-Nurkowska – sekretarz

Sylwia  Opasińska  – członek

Dnia 6 czerwca 2019 roku w siedzibie Koła PSONI W Wolinie  odbyło się  Walne Zebranie  Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Koła.  Ustępującemu  Zarządowi Koła  kadencji  2015 – 2019  udzielono absolutorium i wybrano nowe władze (Zarząd Koła i Komisję Rewizyjną).

Skład  Zarządu  Koła na kadencję 2019 – 2023:

Adam Jasiewicz   –   przewodniczący

Bożena Daniluk  –  wiceprzewodnicząca

Zdzisława Pesta   –   sekretarz

Magdalena Gniadek – skarbnik

Maria  Andrzejewska  –  członek

Skład Komisji Rewizyjnej Koła na kadencję 2019-2023:

Elżbieta  Delega – przewodnicząca

Urszula Bejger – sekretarz

Sylwia  Opasińska  – członek

Skip to content