Zarząd koła PSONI

Dnia 6 czerwca 2019 roku w siedzibie Koła PSONI W Wolinie  odbyło się  Walne Zebranie  Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Koła.  Ustępującemu  Zarządowi Koła  kadencji  2015 – 2019  udzielono absolutorium i wybrano nowe władze (Zarząd Koła i Komisję Rewizyjną).

Skład  Zarządu  Koła na kadencję 2019 – 2023:

Adam Jasiewicz   –   przewodniczący

Bożena Daniluk  –  wiceprzewodnicząca,

Zdzisława Pesta   –   sekretarz,

Magdalena Gniadek – skarbnik,

Maria  Andrzejewska  –  członek,

Skład Komisji Rewizyjnej Koła na kadencję 2019-2023 :

Elżbieta  Delega – przewodnicząca,

Urszula Bejger – sekretarz,

Sylwia  Opasińska  – członek,

Skip to content