Zarząd koła PSONI

Aktualny skład Zarządu Koła PSONI w Wolinie:

Magdalena Gniadek – przewodnicząca (m.gniadek@psoniwolin.org)

Bożena Daniluk – wiceprzewodnicząca (b.daniluk@psoniwolin.org)

Barbara Wypych – skarbnik (skarbnik@psoniwolin.org.)

Zdzisława Pesta – sekretarz

Tomasz Nowak – członek (t.nowak@psoniwolin.org)

Komisja Rewizyjna Koła:

Izydora Karska-Kazierska – przewodnicząca

Grażyna Piekarska – sekretarz

Sylwia Opasińska – członek

Zarząd Koła (zk.wolin@psoni.org.pl):

Magdalena Gniadek – przewodnicząca (m.gniadek@psoniwolin.org)

Bożena Daniluk – wiceprzewodnicząca (b.daniluk@psoniwolin.org)

Maria  Andrzejewska  –  skarbnik

Zdzisława Pesta   –   sekretarz

Komisja Rewizyjna Koła:

Elżbieta  Delega – przewodnicząca

Anna Podhorodecka-Nurkowska – sekretarz

Sylwia  Opasińska  – członek

Dnia 6 czerwca 2019 roku w siedzibie Koła PSONI W Wolinie  odbyło się  Walne Zebranie  Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Koła.  Ustępującemu  Zarządowi Koła  kadencji  2015 – 2019  udzielono absolutorium i wybrano nowe władze (Zarząd Koła i Komisję Rewizyjną).

Skład  Zarządu  Koła na kadencję 2019 – 2023:

Adam Jasiewicz   –   przewodniczący

Bożena Daniluk  –  wiceprzewodnicząca

Zdzisława Pesta   –   sekretarz

Magdalena Gniadek – skarbnik

Maria  Andrzejewska  –  członek

Skład Komisji Rewizyjnej Koła na kadencję 2019-2023:

Elżbieta  Delega – przewodnicząca

Urszula Bejger – sekretarz

Sylwia  Opasińska  – członek

Skip to content