OREW OSTROMICE

PROCEDURA POSTĘPOWANIA „COVID-19”

PROCEDURA POSTĘPOWANIA   „COVID-19”

Podstawa prawna: 1) USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 z późniejszymi zmianami) 2) Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 nr 6 poz. 69 z późniejszymi zmianami) 3) USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o…

ZARZĄDZENIE NR 7/2019/2020 z dnia 27-04-2020 DYREKTORA OREW W OSTROMICACH

ZARZĄDZENIE NR 7/2019/2020 z dnia 27-04-2020 DYREKTORA OREW W OSTROMICACH

Na mocy Rozporządzenia MEN z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 742) zarządzam co następuje: Od dnia 27.04.2020r. do dnia 24.05.2020r. zamykam Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy w Ostromicach Zamknięcie nie zmienia zarządzeń nr 3 i 4 dyrektora OREW w Ostromicach,…

Ośrodek Rehabilitacyjno- ZARZĄDZENIE NR 6/2019/2020 z dnia 10-04-2020 DYREKTORA OREW W OSTROMICACH

Ośrodek Rehabilitacyjno- ZARZĄDZENIE NR 6/2019/2020 z dnia 10-04-2020 DYREKTORA OREW W OSTROMICACH

Na mocy Rozporządzenia MEN z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVlD-19 (Dz.U. 2020 poz. 642) zarządzam co następuje: Od dnia 11.04.2020r. do dnia 26.04.2020r. zamykam Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy w Ostromicach Zamknięcie nie zmienia zarządzeń nr 3 i 4 dyrektora OREW w Ostromicach,…

ZARZĄDZENIE NR 5/2019/2020 z dnia 03-04-2020 DYREKTORA OREW W OSTROMICACH

ZARZĄDZENIE NR 5/2019/2020 z dnia 03-04-2020 DYREKTORA OREW W OSTROMICACH

Na mocy Rozporządzenia MEN z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CON/ID-19 (Dz.U. 2020 poz. 595) zarządzam co następuje: Od dnia 06.04.2020r. do dnia 10.04.2020r. zamykam Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy w Ostromicach Zamknięcie nie zmienia zarządzeń nr 3 i 4 dyrektora OREW w Ostromicach,…

Dziś odbyły się pierwsze zajęcia online w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Dziś odbyły się pierwsze zajęcia online w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Jest to bardzo duże wyzwanie dla nas nauczycieli jak również dla rodziców. Dziękuje za współpracę z rodzicami za przygotowanie wszystkich niezbędnych rzeczy i sprzętu potrzebnych do tego, aby te zajęcia mogły się odbyć. Dziękuje Mai za zaangażowanie w ćwiczenia i mile spędzony czas. Spodobała nam się ta forma kontaktu dlatego za tydzień spotykamy się na łączach o tej samej porze,…

ZARZĄDZENIE NR 4/2019/2020 DYREKTORA OREW W OSTROMICACH

ZARZĄDZENIE NR 4/2019/2020 DYREKTORA OREW W OSTROMICACH

Na mocy Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493) W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz informacją 100% rodziców, iż w dniach od 16.03.2020r. do 10.04.2020r. dziecko uczęszczało do placówki OREW w Ostromicach,…

ZARZĄDZENIE NR 2/2019/2020 DYREKTORA OREW W OSTROMICACH

ZARZĄDZENIE NR 2/2019/2020 DYREKTORA OREW W OSTROMICACH

Na mocy Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 410 i poz. 492 art. 2 pkt 3 ust. 2,3) zarządzam co następuje: W dniach od 16.03.2020r. do odwołania z uwagi na 100% nieobecność wychowanków nauczyciele pracują w formie zdalnej pracy…