OREW PRZYBIERNÓW

O przymusowej izolacji słów kilka….

O przymusowej izolacji słów kilka….

Sytuacja w jakiej się wszyscy znaleźliśmy zmusza do refleksji. W mediach wciąż jesteśmy zasypywani nowymi informacjami na temat koronawirusa i tego jak radzi sobie z problemem nasz kraj oraz inne państwa;co powinniśmy robić, a czego unikać. Niemal każdy z nas stał się ekspertem w danym temacie i wie prawie wszystko o nowym patogenie, ponieważ informacje rozchodzą się w tempie błyskawicznym. Pojawiają się nowe informacje, jakie ta sytuacja będzie miała skutki ekonomiczne, gospodarcze, psychologowie pewnie zastanawiają się jakie mogą się niebawem pojawić  trudności u dzieci, itd.

ZARZĄDZENIE NR 3/2019/2020r DYREKTORA OREW Przybiernów

ZARZĄDZENIE NR 3/2019/2020r DYREKTORA OREW Przybiernów

Na mocy Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493),zarządzam, co następuje: 1. W zakresie frekwencji w dniach od 26.03.2020r. do 10.04.2020 należy w dzienniku obecności zapisać „ob.-pz” (obecny praca zdalna),  wszystkim wychowankom, których rodzice zdecydowali…

Szanowni Państwo W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną służymy pomocą i radą.

Szanowni Państwo W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną służymy pomocą i radą.

We wszystkich sprawach dotyczących placówki mogą Państwo kontaktować się z Panią dyrektor Ireną Wnuk pod nr. tel. 668393981 lub z wychowawcami poszczególnych grup. Na bieżąco będą dodawane pomoce dydaktyczne do pracy w domu. Jeżeli zadania będą sprawiały jakieś trudności prosimy o kontakt mailowy, bądź telefoniczny z wychowawcami. Od poniedziałku takie materiały dostępne są na nowej stronie psoniwolin.org w zakładce “nasze…

APEL DO RODZICÓW PODOPIECZNYCH OREW W PRZYBIERNOWIE

APEL DO RODZICÓW PODOPIECZNYCH OREW W PRZYBIERNOWIE

Na dzień dzisiejszy Ministerstwo Edukacji Narodowej nie zawiesiło zajęć w OREW-ach – dało możliwość decyzji w tej sprawie rodzicom.Państwo w 100% zdecydowaliście o pozostawieniu dzieci w domach do dnia 25 marca 2020 roku.Proszę jednak pamiętać, że jest to czas „kwarantanny” celem ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa. Biorąc pod uwagę słabszą odporność naszych dzieci apeluję o zminimalizowanie kontaktów z ludźmi, przyjaciółmi oraz…

OGŁOSZENIE

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Przybiernowie przyjmie osoby do pracy na stanowisko: 1. Nauczyciel-wychowawca . Wymagane kwalifikacje na stanowisko nauczyciel – wychowawca: wykształcenie wyższe pedagogiczne oraz oligofrenopedagogika. 2. Nauczyciel – logopedę. Wymagane kwalifikacje na stanowisko nauczyciel – logopeda: wykształcenie wyższe pedagogiczne oraz logopedia. Telefon kontaktowy: 914041298, 668393981 Dyrektor Irena Wnuk

Bal karnawalowy

Bal karnawalowy

Karnawał to czas radości, a także pełna wrażeń, dźwięków tradycja. W tym wyjątkowym czasie w naszym Ośrodku zorganizowaliśmy bal karnawałowy. Podczas tańców i zabaw wszyscy w pięknych strojach bawiliśmy się wesoło.