PRACOWNIA POLIGRAFICZNO-KOMPUTEROWA

Małgorzata Orzechowska – instruktor terapii zajęciowej

  • Uczestnicy zaznajamiają się z różnymi programami komputerowymi użytecznymi w pracy biurowej a także innym sprzętem wchodzącym w skład pracowni tj: gilotyna, ksero- drukarka, aparat fotograficzny, laminarka, bindownica, skaner itp.
  • Poza tymi czynnościami uczestnicy wykonują zadania manualne: kartki okolicznościowe techniką quillingu, biżuterię, dyplomy, podziękowania, wizytówki itd.
  • Uczestnicy mają możliwość korzystania z Internetu w celu pogłębienia wiedzy o świecie- poznają zasady korzystania z Internetu a także wynikające zagrożenia z niewłaściwego wykorzystywania tego źródła wiedzy.
Skip to content