WZORY DOKUMENTÓW RODO

Klauzule dla pracowników i kandydatów do pracy RODO:

 

Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Klauzula informacyjna i klauzula zgody dla pracowników

Klauzula informacyjna pracowników – PFRON

Klauzula zgody pracowników na wykorzystywanie wizerunku na www oraz facebook

 

Klauzule dla uczestników ŚDS i WTZ RODO:

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów (nabór uczestników)

Klauzula zgody oraz informacyjna uczestników

Klauzula zgody uczestników na wykorzystywanie wizerunku na www oraz facebook

 

Klauzule dla uczniów OREW RODO:

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów (nabór uczniów OREW)

Klauzula informacyjna dla uczniów

Klauzula zgody uczniów na wykorzystywanie wizerunku na www oraz facebook

 

Klauzule inne RODO:

 

Klauzula informacyjna dla zamawiającego w zamówieniach publicznych

Klauzula informacyjna dla umów-zleceń, umów o dzieło oraz z kontrahentami (CEIDG)

Klauzula informacyjna dla darczyńców

Klauzula informacyjna dla wolontariuszy

 

 

Skip to content