Informacje dla rodziców – pliki do pobrania

Regulamin OREW w Ostromicach


TYDZIEŃ 13-19.05

Rewalidacja Anna Drożdż

zadania edukacyjno-terapeutyczne


TYDZIEŃ 06-15.05.2020

Rewalidacja Anna Drożdż

zadania edukacyjno-terapeutyczne


TYDZIEŃ 23-27.03.2020

Rewalidacja Anna Drożdż

Zadania 1 – plik do pobrania

Program Aktywności Metodą Ch. Knill – program wprowadzający, program I. ( codziennie)


Grupa I Anna Winnicka

 1. grupa I – plik do pobrania
 2. Zajęcia indywidualne dla Leny J.

Grupa II Agnieszka Frątczak

 1. Zadania 1 – plik do pobrania
 2. Wiosenna krzyżówka – plik do pobrania

Grupa przysposabiająca do pracy Izabela Rubiecka

 1. zadania dla grupy przysposobienia do pracy – plik do pobrania
 2. Załącznik 1
 3. Załącznik 2
 4. Załącznik 3
 5. Załącznik 4 – Nikola
 6. Załącznik 4 – Jacek
 7. Załącznik 4 – Filip

Integracja sensoryczna D. i Ł. Haliccy

Ćwiczenia SI – Plik do pobrania


Komunikacja i terapia mowy Julita Skazalska

 1. Zadania z komunikacji – plik do pobrania
 2. Tablica tematyczna kuchnia 1 – plik do pobrania
 3. Tablica tematyczna kuchnia 2 – plik do pobrania
 4. Załącznik 3 – plik do pobrania
 5. Załącznik 4 – plik do pobrania
 6. Załącznik 5 – plik do pobrania

TYDZIEŃ 16-20.03.2020

Rewalidacja Anna Drożdż

Zadania 1 – plik do pobrania


Rewalidacja Paulina Sieczka

Zadania 1 – plik do pobrania


Grupa I Anna Winnicka

 1. Zadania 1 – plik do pobrania
 2. Zadania 2 – plik do pobrania

Grupa II Agnieszka Frątczak

 1. Zadania 1 – plik do pobrania
 2. Dodawanie Krzysztof
 3. Dodawanie Kornela
 4. Dodawanie Damian, Bartek,Szymon
 5. Opowiadanie cz. 1
 6. Opowiadanie cz.2

Grupa przysposabiająca do pracy Izabela Rubiecka

 1. zadania dla grupy przysposobienia do pracy – plik do pobrania

Integracja sensoryczna D. i Ł. Haliccy

 1. Dagmara i Łukasz
 2. Dagmara 2
 3. Dagmara 3

Komunikacja i terapia mowy Julita Skazalska

Zadania z komunikacji – plik do pobrania

Skip to content