Przetargi

Zawiadomienie – Oferta na badanie sprawozdania finansowego

     Komisja Rewizyjna PSONI Koło w Wolinie  zaprasza Biegłych Rewidentów do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym czy sprawozdania finansowe organizacji są prawidłowe, oraz rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Stowarzyszenia.       Pisemne oferty należy przesłać pocztą…