Cele ŚDS

Celem głównym działań ŚDS w Przybiernowie jest osiągnięcie, przy aktywnym udziale uczestników, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania w naturalnym środowisku, w zakresie czynności dnia codziennego funkcjonowania w życiu społecznym. Rozwijanie zaradności życiowej, zwiększenie samodzielności uczestników domu. Kształtowanie i rozbudzanie estetycznego postrzegania świata oraz nabywanie i rozwijanie podstawowych umiejętności obsługi komputera i sprzętów biurowych.

5

KONTAKT

 

ul. KOŚCIUSZKI 16

72-110 PRZYBIERNÓW

Tel/fax 91 461 59 22

sds.przybiernow@psoniwolin.org
Kierownik placówki: Marek Deja