Wczesne wspomaganie rozwoju

wczesne wspomaganie rozwoju
Główną ideą Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka jest intensywne, kompleksowe, pobudzanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój dziecka.
Zajęciami mogą być objęte dzieci od momentu wykrycia dysfunkcji rozwojowych do czasu podjęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Zajęcia realizowane są w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Dziecko prowadzone jest przez Zespół Wczesnego Wspomagania.
Zajęcia realizowane są w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

OFERUJEMY:

Nieodpłatne zajęcia dla dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Opiekę zespołu specjalistów: psychologa, oligofrenopedagoga, logopedy, rehabilitanta, rehabilitanta NDT-Bobath.

Indywidualne programy terapeutyczne.

Skuteczne metody i terapie w tym: elementy integracji sensorycznej, biofeedback, NDT-Bobath, terapię ręki.

5

KONTAKT

 

OSTROMICE 17
72-510 WOLIN

Tel 91 32 62 424
Fax 91 32 63 383

orew.ostromice@psoniwolin.org
Dyrektor placówki: Agnieszka Grudzińska