Wczesne wspomaganie rozwoju

Główną ideą Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka jest intensywne, kompleksowe, pobudzanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój dziecka.
Zajęciami mogą być objęte dzieci od momentu wykrycia dysfunkcji rozwojowych do czasu podjęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Zajęcia realizowane są w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Dziecko prowadzone jest przez Zespół Wczesnego Wspomagania.
Zajęcia realizowane są w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.
na zdjęciu pokazane są dzieci w trakcie rehabilitacji światłem, fizjoterapii

zapewniamy wsparci i konsultacje psychologiczną, kameralne warunki, atrakcyjne zajęcia grupowe oraz indywidualne, dostęp do bogato wyposażonych sal dydaktycznych
dzieci w trakcie zajęć manualnych

OFERUJEMY:

  • Nieodpłatne zajęcia dla dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
  • Opiekę zespołu specjalistów: psychologa, oligofrenopedagoga, logopedy, rehabilitanta, rehabilitanta NDT-Bobath.
  • Indywidualne programy terapeutyczne.
  • Skuteczne metody i terapie w tym: elementy integracji sensorycznej, biofeedback, NDT-Bobath, terapię ręki.

dzieci w trakcie rehabilitacji i zajęć terapeutycznych
Skip to content