PRACOWNIA PLASTYCZNO-ZDOBNICZA

Lucyna Wiatr – instruktor terapii

  • Uczestnicy wykonują prace różnymi technikami: decopage’u, malarstwo olejne, akrylowe, przedmioty użytkowe z gliny itp. W tej pracowni osoby niepełnosprawne mają możliwość przelania na obraz świat widziany ich oczami, rozwijają umiejętności plastyczne
  • Poprzez prace uczestnicy wyrażają swoją wewnętrzną uczuciowość, emocje i niezależność twórczą, rozwijają wrażliwość estetyczną a także zostają zapoznani z malarstwem wybitnych malarzy.
Skip to content