Klub Senior+ Międzyzdroje

W dniu 31 grudnia 2020 roku w Międzyzdrojach rozpoczął swoją działalność Klub Senior +. Klub nasz jest prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolinie. Klub Senior + jako ośrodek wsparcia przeznaczony jest dla osób w wieku senioralnym (60+). Ma on na celu w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo). Dzieje się to poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz opiekuńczej w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniona jest infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

Skip to content