DYREKTORA OREW W PRZYBIERNOWIE ZARZĄDZENIE NR 4/2019/2020 Z dnia 03.04.2020r

Na mocy Rozporządzenia MEN z dnia 3 kwietnia 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz.U.2020 poz.595) zarządzam co następuje:

  1. Od dnia 06.04.2020r. do 10.04.2020r. zamykam Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy w Przybiernowie.
  2. Wszystkie zapisy dotyczące zdalnej nauki na odległość w zarządzeniu nr 3 dyrektora Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie pozostają bez zmian i są realizowana zgodnie z wytycznymi i wcześniejszymi ustaleniami.
Skip to content