Okno na świat – nowoczesna pracownia komputerowa w ŚDS Międzyzdroje

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzyzdrojach prowadzonego przez PSONI koło w Wolinie mają nieograniczone możliwości dostępu do świata zewnętrznego oraz nowinek technicznych poprzez doskonale wyposażoną pracownię komputerową.

Fot. Nowa pracownia jest już intensywnie eksploatowana.

Do dyspozycji uczestników placówki jest sześć stanowisk komputerowych, drukarki wykonujące druk różnego formatu, laminarki, bindownica umożliwiającą poukładanie dokumentów, aparaty cyfrowe, rzutnik do projekcji filmów oraz zdjęć dokumentujących naszą działalność. Uczestnicy w ramach zajęć przyswajają nowe umiejętności i kompetencje z zakresu nauki pisania na
klawiaturze komputerowej, wyszukiwania informacji w sieci, nauki edycji tekstu oraz obsługi poczty elektronicznej, tworzenia prostej grafiki komputerowej. Doskonalą umiejętności techniczne tj. posługiwanie się aparatem cyfrowym, skanerem. W pracy z komputerem wykorzystywane są gry i programy edukacyjne w celu podtrzymania i rozwijania umiejętności nabytych na wcześniejszym etapie nauczania.
Pracownia komputerowa ma na celu kształtowanie samoobsługi i zaradności w pracy z
komputerem, samodzielnej obsługi tego sprzętu w życiu codziennym oraz naukę korzystania z
możliwości Internetu. W ramach pracowni uczestnicy ŚDS realizują trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, umiejętności spędzania czasu wolnego oraz trening budżetowy.

(-) Terapeuta zajęciowy
Aleksandra Antosiak

Skip to content