Ośrodek Rehabilitacyjno- ZARZĄDZENIE NR 6/2019/2020 z dnia 10-04-2020 DYREKTORA OREW W OSTROMICACH

Na mocy Rozporządzenia MEN z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVlD-19 (Dz.U. 2020 poz. 642) zarządzam co następuje:

  1. Od dnia 11.04.2020r. do dnia 26.04.2020r. zamykam Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy w Ostromicach
  2. Zamknięcie nie zmienia zarządzeń nr 3 i 4 dyrektora OREW w Ostromicach, które obligują do realizacji IPET i podstawy programowej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  3. Z uwagi na stan psychofizyczny oraz obciążenie wychowanków placówki i ich rodziców pracą w warunkach domowych na czas zamknięcia placówki nie będą zdalnie realizowane zajęcia z religii.
Skip to content