Powrót uczestników

Po długiej, spowodowanej ogólnoświatową pandemią przerwie, do naszego ŚDS powrócili wreszcie Uczestnicy. W myśl restrykcyjnych przepisów, zachowane są wszelkie wymogi bezpieczeństwa. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy. Każda z nich ma zajęcia co drugi dzień. Zarówno Kadra, jak i Uczestnicy noszą maseczki i zachowany jest dystans społeczny. Dla zachowania bezpieczeństwa nie działa też na razie pracownia kulinarna. Uczestnicy pracują w pracowniach: plastycznej oraz komputerowej.

Skip to content