Projekt „Samodzielność – niezależność – sukces”

Z ogromną radością chcielibyśmy  poinformować, iż zakończyliśmy realizację I etapu projektu dofinansowanego  z PFRON „Samodzielność – niezależność – sukces”. Zadania I etapu realizowane był od dnia 01.04.2022 r. do dnia 31.03.2023 r. W ramach projektu 38 wychowanków dwóch placówek PSONI Koło w Wolinie to jest z OREW-u w Ostromicach oraz z OREW-u w Przybiernowie, korzystało z dodatkowych form wsparcia: usprawniania ruchowego, hipoterapii, dogoterapii, logopedii, logopedii i z terapią słuchową, zajęć muzyczne, sensoplastyka, rehabilitacji w basenie.

Projekt realizowany jest od 01.04.2022 r. – 31.03.2025 r.

Kwota dofinansowania w roku od01.04.2022 r. do 31.03.2023 r. wynosi 163 888,69 zł, natomiast koszt całkowity projektu od 01.04.2022r. do 31.03.2023 r. wynosi 165 588,69 zł.

            W związku z zakończeniem I etapu rozpoczęliśmy realizację II etapu projektu PFRON. Kwota dofinansowania pozyskana na wykonanie zadania w terminie od 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r. wynosi 188 741,28 zł, natomiast koszt całkowity projektu wynosi 190 691,28 zł.

Udział w projekcie dzięki pozyskanemu dofinansowaniu, umożliwia naszym Wychowankom korzystanie z różnych form rehabilitacji, a to pozwala zwiększyć ich szansę na samodzielność.

Skip to content