Rehabilitacja 25 plus w OREW Przybiernów

Po raz kolejny rozpoczęliśmy realizację programu „Rehabilitacja  25 plus”, finansowanego z środków PFRON.

Udziałem w projekcie zostały objęte dwie osoby z niepełnosprawnościami, w których specjalizuje się nasz Ośrodek. W ramach projektu, osoby rehabilitowane mogą korzystać  z różnych form wsparcia, między innymi z terapii zajęciowej, pielęgnacji, rehabilitacji ruchowej, logopedy i psychologa. Zajęcia prowadzone są grupowo i indywidualnie.

Skip to content