„Samodzielność – Niezależność – Sukces” zakończenie II etapu projektu PFRON


Z dniem 31.03.2024 r. zakończyliśmy realizację II etapu projektu dofinansowanego  z PFRON „Samodzielność – niezależność – sukces”. Zadania II etapu realizowane był od dnia 01.04.202 r. do dnia 31.03.2024 r.

W ramach projektu 38 wychowanków dwóch placówek PSONI Koło w Wolinie to jest z OREW-u w
Ostromicach oraz z OREW-u w Przybiernowie, korzystało z dodatkowych form wsparcia: usprawniania ruchowego, hipoterapii, dogoterapii, logopedii, logopedii i z terapią słuchową, zajęć muzyczne, sensoplastyka, rehabilitacji w basenie (pływalnia w Gryficach).
Projekt realizowany jest od 01.04.2022 r. – 31.03.2025 r. Kwota dofinansowania w roku od 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r. wynosi 188 741,28 zł, natomiast koszt całkowity projektu od 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r.
wynosi 190 691,28 zł.

W związku z zakończeniem II etapu rozpoczęliśmy realizację III(ostatniego) etapu projektu PFRON. Kwota dofinansowania pozyskana na wykonanie zadania w terminie od 01.04.2024 r. do 31.03.2025 r. wynosi 207 850,36 zł, natomiast koszt całkowity projektu wynosi 209 950,36 zł. Udział w projekcie dzięki pozyskanemu dofinansowaniu, umożliwia naszym
Wychowankom korzystanie z różnych form rehabilitacji, a to pozwala zwiększyć ich
szansę na samodzielność oraz czynne uczestnictwo w życiu społecznym.

Skip to content