Drodzy rodzice !!! Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułem pt. ,, Alergia na bodźce”

Drodzy rodzice !!!

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułem pt. ,, Alergia na bodźce” w celu doskonalenia rodziców w ramach projektu PFRON ,,rehabilitacja szansą na sukces”. Artykuł dotyczy przeprowadzonego wywiadu z certyfikowanym terapeutą Integracji Sensorycznej Małgorzatą Kargą.

Wywiad napisany został w sposób interesujący i zrozumiały dla czytającego rodzica, pokazuje na co w szczególności zwrócić uwagę odnośnie zaburzeń integracji sensorycznej. Można w nim znaleźć pokrótce informacje odnośnie diety sensorycznej, terapii SI i  w jaki sposób zaburzenia przetwarzania sensorycznego wpływają na dziecko i jego rodzinę.

 Źródło: artykuł zaczerpnięty został ze strony internetowej www.integracjasensoryczna.com.pl

Skip to content