Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych to święto obchodzone w Europie corocznie 5 maja, zapoczątkowane we Francji na początku lat 90. XX wieku jako Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych. Celem Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, ustanowionego w 1999r. przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU), jest uświadomienie społeczeństwu różnorodności i pokazanie możliwości osób z tym rodzajem niepełnosprawności, a także zwrócenie uwagi na bariery (edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne, kulturalne itp.), które uniemożliwiają im prowadzenie normalnego życia. Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną przypada oficjalnie na 5 maja. Data ta nie została wybrana przypadkowo. 5 maja w całej Europie obchodzony jest także Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Jest to szczególna okazja, aby przypomnieć wszystkim o prawach osób z niepełnosprawnościami do równego uczestnictwa w szeroko pojętym życiu społecznym. Pamiętajmy, że niepełnosprawność nie może być przyczyną dyskryminacji żadnego człowieka, że naszym najważniejszym zadaniem jest budowanie społeczeństwa wolnego od wszelkich przejawów dyskryminacji. Każdy z nas ma prawo by godnie żyć. A godnie żyć, to cieszyć się wszystkim, co nas otacza, rozumieć bodźce, które pochodzą z zewnątrz otoczenia, funkcjonować w społeczeństwie na równych prawach. Normalizacja życia osób z niepełnosprawnością wymaga zrozumienia, że różnorodność ludzkiego gatunku jest naturalną częścią jego obrazu. Człowiek z niepełnosprawnością zwykle robi to samo co wszyscy, chociaż nie zawsze w ten sam sposób co większość. Każdy, bez względu na stopień sprawności, ma przecież ten ulubiony, preferowany przez siebie sposób wykonywania codziennych obowiązków. Chcąc zrozumieć, kim jest osoba z niepełnosprawnością, nie trzeba od razu tracić sprawności. Czasem wystarczy zmienić perspektywę patrzenia z owianej mitami na opartą na rzetelnej informacji.

Skip to content