Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami w ŚDS Przybiernów

Co roku 3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami, którego celem jest zwiększenie świadomości publicznej na temat ograniczeń, z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnościami i potrzeby konkretnych działań w kierunku ich likwidowania.

Za drzwiami domu zaczynają się trudności: barierki, wysokie krawężniki, brak podjazdów, zbyt wąskie drzwi lub przejścia i za małe pomieszczenia sanitarno-higieniczne, niedostosowane windy i niewystarczające komunikaty dźwiękowe czy wizualne. Ograniczenia w dostępie do informacji – wiadomości bez lektora języka migowego czy zbyt drobna albo niekontrastowa czcionka. Pojawiają się poważne trudności ze znalezieniem pracy i stereotypowe postrzeganie osób niepełnosprawnych jako niezaradnych życiowo czy niezdolnych do podjęcia zatrudnienia.

Osoby z niepełnosprawnością przy zapewnionych im odpowiednich warunkach potrafią realizować swój potencjał w taki sam sposób, jak osoby sprawne.

Skip to content