Nowe Rozporządzenie MEN w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W związku z nowym Rozporządzeniem MEN „W sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” zmienia się organizacja pracy naszej Placówki.

Szczegóły podaję w poniższych zarządzeniach:

Zarządzenia nr 9 dyrektora OREW Ostromice:

Zarządzenie nr 10 dyrektora OREW Ostromice:

Dyrektor OREW Ostromice mgr Agnieszka Grudzińska

Skip to content