UWAGA!!! Oferta pracy dla Księgowego!

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Wolinie

ogłasza nabór na stanowisko

Księgowego

Wymagania:

– wykształcenie wyższe kierunkowe;                             

– doświadczenie w kompleksowej obsłudze projektów oraz zadań zleconych –realizowanych przez organizację (Gminy,PFRON,KARS,itp.)

– min. rok doświadczenia w pracy w pełnej księgowości; mile widziane doświadczenie w prowadzeniu księgowości w organizacjach pozarządowych;

– chęć dalszego rozwoju.

– praktyczna i/lub teoretyczna znajomość zagadnień z zakresu przepisów podatkowych oraz ustawy o rachunkowości (PIT/CIT/VAT);

– znajomość zasad prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej;

– obsługa komputera: obsługa programów księgowofinansowych. praktyczna znajomość MS Office (Word, Excel);

– umiejętność tworzenia i redagowania tekstów pisemnych oraz śledzenia zmian w przepisach,

– posiadanie obywatelstwa polskiego;

– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

– niekaralność

– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku księgowy.

Wymagania dodatkowe:

–  samodzielność, dobra organizacja pracy, zaangażowanie w wykonywane zadania;

– dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność;

– komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

Zakres obowiązków:                                                       

 • Współpraca przy przygotowaniu  ofert zadań zlecanych
 • Realizacja ,nadzór nad prawidłową realizacją projektów.
 • Przygotowanie sprawozdań z realizacji zadań zlecanych
 • zapewnienie/koordynacja prawidłowego obiegu dokumentów

Ponadto w przypadku rozszerzenia działalności o odpłatną działalność statutową:

 • ewidencjonowanie i księgowanie dokumentów w systemie księgowym,
 • dokonywanie rozliczeń operacji księgowych, weryfikacja i uzgadnianie sald,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, GUS) oraz przygotowywanie sprawozdań na ich potrzeby
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT
 • Realizacja zadań związanych z procedurami zamknięcia miesiąca i roku
 • Wsparcie w sporządzaniu rocznych sprawozdań finansowych oraz kontakt z audytorem
 • Poszukiwanie możliwości usprawnienia procesów księgowych, dostosowanie ich do potrzeb rozwijającej się organizacji oraz zmian regulacyjnych.

– CV

– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

– oświadczenie o niekaralności

– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celówrekrutacji, zawartych w ofercie pracya także o przyjęciu do wiadomości, iż dane te w przypadkuniewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu

Stowarzyszenie oferuje:

– umowę o pracę z perspektywą stałego zatrudnienia,

– możliwość samorealizacji, rozwoju i doskonalenia zawodowego,

– bardzo dobre zarobki,

– pracę w miłym zespole.

Aplikacje na ww. stanowisko należy składać poprzez adres e-mail zk.wolin@psoni.org.pl lub m.gniadek@psoniwolin.org lub osobiście w biurze Stowarzyszenie w Wolinie przy ul. Mickiewicza 14.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 913261121 lub 884 888 837

Zarząd Koła zastrzega sobie prawo do wycofania lub zmiany oferty bez podania przyczyny .

Skip to content