OPASKI BEZPIECZEŃSTWA W KLUBIE SENIOR+

W ramach programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” uczestnicy Klubu Senior + bezpłatnie otrzymali opaski bezpieczeństwa. Jest to Rządowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka na odległość” trwający do końca 2022 roku,  w którym udział wzięło Miasto i Gmina Międzyzdroje.

Fot. Nasi Seniorzy są już wyposażeni w opaski bezpieczeństwa.

Adresatami projektu są seniorzy mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem, ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe. Opaska bezpieczeństwa wykorzystana zostanie przez właściciela w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia. Wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce umożliwi połączenie się z Centralą lub z osobą z najbliższego otoczenia, aby
prosić o interwencję. Zegarek alarmowy wyposażony jest w czasomierz, pulsometr, ciśnieniomierz, lokalizator GPS, komunikator łączenia się z centrum obsługi lub opiekunem.
Bardzo dziękujemy panu Jackowi Kołaczyńskiemu z Ośrodka Pomocy Społecznej za przeszkolenie seniorów i dostarczenie nam opasek SOS.

(-) Bożena Daniluk Terapeuta

Skip to content