„Pocztowy dar” dla ŚDS Międzyzdroje

Pod takim hasłem prowadzona była akcja charytatywna zorganizowana przez placówkę Poczty Polskiej w Międzyzdrojach.

Dzięki owocnej współpracy z w/w placówką Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyzdrojach miał przyjemność w tym roku doświadczyć dobroci serca wszystkich darczyńców i fundatorów, mieszkańców oraz pracowników poczty.

Dzięki Wam otrzymaliśmy wspaniałe dary rzeczowe w postaci materiałów plastycznych, przyborów piśmienniczych oraz artykułów spożywczych. Dostarczone przez Państwa dary zostały wykorzystane do codziennej pracy terapeutycznej z uczestnikami w celu realizacji treningów.
Dziękujemy za okazane wsparcie i za to, że mogliśmy liczyć na Państwa otwarte serca, które tak przepięknie potrafią dzielić się dobrem z innymi. Wasza życzliwość to nie tylko prezent, ale także inspiracja dla naszego Zespołu Wspierająco – Aktywizującego.

Kierownik, Pracownicy i Uczestnicy
ŚDS w Międzyzdrojach

Skip to content