Pracownia kulinarna w ŚDS Przybiernów pracuje pełną parą

Głównym celem pracowni kulinarnej jest rozwijanie u uczestników zaradności i samodzielności życiowej. Zajęcia kulinarne wywierają pozytywny wpływ na samopoczucie uczestników, wzmacniają ich poczucie własnej wartości oraz wiarę we własne możliwości oraz rozwijają umiejętność wzajemnej współpracy.

Podczas zajęć w pracowni realizowany jest trening funkcjonowania w życiu codziennym, w tym : trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening finansowy i trening higieniczny. Prowadzone z uczestnikami treningi rozwijają cierpliwość, samodzielność i wytrwałość oraz kształtują cechy pożądane w relacjach społecznych, takie jak współpraca i odpowiedzialność.

Uczestnicy zajęć mają możliwość poznania i przygotowania się do wszelkich prac wykonywanych na co dzień w domu, m.in. planowanie i zakup artykułów żywnościowych, zapoznanie się ze sposobami przygotowania prostych i pracochłonnych dań, nakrywanie do stołów, sprzątanie, pranie, składanie ubrań.
W pracowni kulinarnej uczestnicy poznają i ćwiczą zasady higieny osobistej. W chwilach oczekiwania na dochodzenie ciasta, czy upieczenie się dania nie próżnujemy, tylko ćwiczymy mycie twarzy i dłoni, mycie zębów tworzymy różne dzieła, relaksujemy się tworząc nowe pomoce do naszej terapii i wypróbowując je.

Skip to content