III etap projektu „Rehabilitacja szansą na sukces” zakończony sukcesem!


Z ogromna radością informujemy, iż zakończyliśmy realizację III etapu projektu dofinansowanego  z PFRON “Rehabilitacja szansą na sukces”. Zadania III etapu realizowane był od dnia 01.04.2021 r. do dnia 31.03.2022 r. W ramach projektu 26 wychowanków dwóch placówek PSONI Koło w Wolinie to jest z OREW-u w Ostromicach oraz z OREW-u w Przybiernowie korzystało z dodatkowych form wsparcia: usprawniania ruchowego,
hipoterapii, logopedii, zajęć muzyczno-ruchowych, rehabilitacji w basenie.

Projekt realizowany jest od 01.04.2019 r. – 31.03.2022 r. Kwota dofinansowania pozyskana na wykonanie zadania w terminie od 01.04.2021 do 31.03.2022 roku wynosi 134 298,95 zł, natomiast koszt całkowity projektu wynosi 132 872,2 zł. Zakończenie III etapu wiąże się z całkowitym zakończeniem realizacji projektu „Rehabilitacja szansą na sukces”. Projekt realizowany był od 01.04.2019 r. do 31.03.2022 r. Kwota dofinansowania pozyskana na wykonanie projektu wyniosła 390 326,53 zł, natomiast koszt całkowity projektu wyniósł 361 454,03 zł. Udział w projekcie dzięki pozyskanemu dofinansowaniu, umożliwia naszym Wychowankom korzystanie z różnych form rehabilitacji, a to pozwala zwiększyć ich szansę na samodzielność.

Skip to content