Projekt „Samodzielność – niezależność – sukces”

SIĘGAMY PO SUKCES

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w  Wolinie podpisało kolejną umową na dofinansowanie

W dniu 06 czerwca 2022 roku Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolinie podpisało umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu

„Samodzielność – niezależność – sukces”

w ramach zadania,,Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek” 

Projekt jest wieloletni, realizowany od 01 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2025 roku

Finansowanie w pierwszym roku realizacji, tj. od 01.04.2022 do 31.03.2023:

Całkowity koszt realizacji projektu:                        160 357,60 zł

Dofinansowanie z PFRON:                                        158 657,60 zł

Warunki rekrutacji:

Podczas rekrutacji do projektu kierowano się zasada jedności i równości bez względu na płeć, pochodzenie społeczne czy możliwościfinansowe. Uznano, iż w projekcie wezmą udział osoby z najtrudniejszymrodzajemniepełnosprawności, niepełnosprawnościąsprzężoną gdzie jednymze sprzężeń jest dysfunkcja intelektualna w stopniu głębszymlub niepełnosprawnością intelektualna w stopniugłębokim. Lokalnie te osoby są najbardziej zagrożone wykluczeniemspołecznym.Zakwalifikowano osoby, które:

  1. rokują uczestnictwo przez pełne trzy lata realizacji projektu,
  2. korzystały z działań podjętych podczas realizacji projektów w ramach zadań zlecanych dofinansowanych ze środków PFRON,
  3. nie korzystały z rehabilitacji w ramach realizacji poprzednich projektów, ale wymagają działań w tymkierunku
  4. są stałymi wychowankami placówek edukacyjnych Stowarzyszenia,
  5. są z terenu powiatu goleniowskiego i kamieńskiego ze względu na logistykę transportu zabezpieczającego beneficjentomdojazdy naformy wsparcia,
  6. nie uczestniczą w żadnych formach rehabilitacji ani nie korzystają z formwsparcia w ramach projektów prowadzących do osiągnięcia podobnego celu.

Celem projektu jest wypracowanie z beneficjentem takiego poziomu samodzielności w zakresie fizycznym, komunikacyjnym i emocjonalnym aby był maksymalnie do swoich możliwości niezależny obsługowo i społecznie. Celem szczegółowym ukierunkowanym na założenia samodzielności jest systematyczne prowadzenie różnorakich form wsparcia właściwych dla możliwości psychofizycznych beneficjenta.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

– sensoplastyka

– logopedia

– logopedia z terapią słuchową

– usprawnianie ruchowe

– rehabilitacja w basenie

– dogoterapia

– hipoterapia

– zajęcia muzyczne

Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku OREW w Ostromicach i OREW w Przybiernowie.Rehabilitacja w basenie odbywa się w kompleksie basenowym FALA w Goleniowie.

Koordynator projektu

Agnieszka Grudzińska

Skip to content