ŚDS Międzyzdroje pilnie poszukuje terapeuty zajęciowego

Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyzdrojach pilnie poszukuje osoby na stanowisko terapeuty zajęciowego.
Wymagane wykształcenie kierunkowe:
– wykształcenie minimum średnie i policealna szkoła o specjalności:
terapeuta zajęciowy lub wykształcenie wyższe i podyplomowe o kierunku:
pedagogika, pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika;
– doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.
Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie CV na wskazany adres mailowy zk.wolin@psoni.org.pl , a w razie szczegółowych pytań o kontakt telefoniczny.
Kierownik ŚDS w Międzyzdrojach: 665 885 860

Do dokumentów prosimy dołączyć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w celu rekrutacji oraz wykorzystania w kolejnych naborach prowadzonych
przez PSONI KOŁO W WOLINIE z siedzibą przy ul. Mickiewicza 14,72-510
Wolin.
Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przez mnie w CV
większego zakresu danych osobowych danych niż określone w art. 221
Kodeksu Pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na
przetwarzania tych danych w celach rekrutacji.”

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PSONI KOŁO W WOLINIE ul.
Mickiewicza 14,72-510 Wolin.
2. Kontakt z Administratorem – aod@psoniwolin.org.pl
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
4. Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 Kodeksu Pracy) oraz na podstawie Art. 6, ust 1, lit b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
5. Inne przekazane przez Państwo dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Państwo zgody.
6. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę.
7. Udzielone przez Państwo zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.
8. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 36 miesięcy.
9. Mają Państwo prawo do:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) do usunięcia danych osobowych;
5) do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody;
6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
10. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Skip to content