Terapia zajęciowa w naszym klubie

W Klubie Senior + prowadzona jest terapia zajęciowa. Duży nacisk kładziemy na kinezyterapię: ruch, ćwiczenia ogólne usprawniające, ćwiczenia oddechowe oraz arteterapię, czyli terapię poprzez sztukę, rozwijanie zainteresowań, hobby, poznawanie nowych metod plastycznych. Na naszych zajęciach praktykujemy również muzykoterapię bierną – słuchanie muzyki, treningi relaksujące oraz muzykoterapię czynna, czyli śpiewanie piosenek religijnych, biesiadnych, patriotycznych wraz z rytmiką. Ćwiczymy też grę na instrumentach Orffa, stymulowanie półkul mózgowych, usprawnianie rąk, rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej, treningi pamięci, spostrzegawczości, skupienia uwagi oraz  refleksu.

Poniżej prezentujemy zdjęcia z naszych zajęć:

Skip to content