Powstanie Klubu Senior +

W dniu 31 grudnia 2020 roku została podpisana umowa  z Gminą Międzyzdroje na prowadzenie Klubu SENIOR +. 

Klub Senior + jako ośrodek wsparcia przeznaczony jest dla osób w wieku senioralnym (60+).  Celem Klubu jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

Pomieszczenia w których jest prowadzona działalność Klubu spełniają standardy i dostosowane są do wymogów zgodnych  z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Klubu Senior+.

Skip to content