Wspomnień czar

Pomimo trudnych czasów, staramy się nadal prężnie działać. I tak, 27 kwietnia w czasie naszych zajęć, powróciliśmy do dawnych, młodzieńczych lat naszych Seniorów. Pani Maria opowiadała o swoich córkach i wnukach, przedstawiła nam też swoją sesję zdjęciową w gronie rodziny. Pan Darek wspominał lata dziecięce, swoich rodziców i rodzeństwo. Przyniósł też swój pierwszy aparat fotograficzny, który otrzymał, gdy miał zaledwie 10 lat. Swoimi zdjęciami podzieliła się też pani Janina. Były to fotografie z okresu Jej dzieciństwa w  Słoninie na Białorusi, później z okresu  małżeństwa i macierzyństwa. Ze wzruszeniem i łzami w oczach wspominała nieżyjącego już  syna. Pokazała nam również ogromny  zbiór nagród i dyplomów, które otrzymała za swoją twórczość jako Artystki Haftu. Z zachwytem przeglądaliśmy piękne, stare, pożółkłe fotografie. I chociaż na moment mogliśmy przenieść się w te odległe, ale jakże wspaniałe czasy.

(-) Bożena Daniluk

Skip to content