WTZ w Wolinie obchodzi Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

5 maja obchodzimy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, który jest wyjątkową okazją aby pokazać, że każdy z nas ma równe prawa do aktywnego udziału w życiu społecznym, rodzinnym oraz zawodowym.

Fot, Uczestnicy Marszu Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną tuż przed jego rozpoczęciem.

W dniu 17 maja odbył się pierwszy z cyklu „Marszy Godności” organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolinie. Nie przypadkowo pierwszy marsz odbył się w Wolinie, bo właśnie tutaj swoją działalność zaczęło nasze Stowarzyszenie.

Punktualnie o godzinie 11 spod siedziby WTZ i Zarządu Koła , wszyscy zebrani uczestnicy i uczniowie placówek PSONI Koło w Wolinie, uczniowie Szkoły Podstawowej w Wolinie oraz mieszkańcy, pomaszerowali ulicami miasta by wspólnie nieść hasła przyświecające idei Dnia Godności.

Koniecznie trzeba wspomnieć, że impreza nie doszłaby do skutku, gdyby nie pomoc i zaangażowanie wielu ludzi i instytucji.

Pragniemy podziękować : Starostwu Powiatowemu w Kamieniu Pomorskim, Gminie Wolin, Zespołowi  Biblioteki Publicznej w Wolinie, Gminnemu Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wolinie, Komendzie Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim, za czuwanie nad naszym bezpieczeństwem. Ponadto dziękujemy uczniom i nauczycielom ze Szkoły Podstawowej w Wolinie, za przygotowanie haseł na transparentach i uczestnictwo oraz mieszkańcom Wolina, na których zawsze możemy liczyć. Szczególne podziękowania kierujemy do pracowników PSONI w Wolinie.

Poniżej zbiór zdjęć z marszu w Dniu Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną:

(-) Ilona Szałańska

Instruktor Terapii Zajęciowej

WTZ w Wolinie

Skip to content